Skip to main content

Lagringstips på minilageret

Her kommer vi med noen tips for at du skal kunne benytte din lagerplass best mulig.

 1. Sett store tunge ting innerst. Ting du bruker ofte plasseres nære inngangsdør.

 2. Hvitevarer
  Kjøleskap, fryser m.m. må tømmes for innhold og væske, avrimes, vaskes og tørkes før lagring. Under lagring bør dører/lokk stå litt åpent for å unngå lukt.

 3. Møbler
  Før transport til oss bør skuffer og skap tømmes, for å unngå skader på møblene. Hvis mulig bør møbler skrues fra hverandre for å spare plass og unngå transportskader. Evt. under lagring bør man utnytte tomrom i skap og kommoder. Dekk til med lakener el. ved langtids lagring.

 4. Glass og knusbare gjenstander
  Polstre esker i bunn og topp ved pakking av knusbare gjenstander. Benytt pakkepapir for å pakke inn knusbare gjenstander. Merk disse eskene spesielt. Speil, vinduer, skjermer og malerier. Disse bør beskyttes med bobleplast el. De bør også lagres stående.

 5. Klær
  Klær og personlige eiendeler bør pakkes i sterke esker.

 6. El. artikler
  Dersom mulig benytt original emballasje, har du ikke det kan du benytte bobleplast og pakke i esker. Benytt tomrom i esker.

 7. Batteridrevet gjenstander
  Fjerne batteri ved lagring for å unngå skade og lekkasje fra batteriene.

 8. Datamaskin
  Datamaskiner som pakkes som andre elektriske artikler, håndter varsomt og helst lagres i original emballasje. Har man ikke dette er bobleplast og polstrede pappesker også å anbefale.

 9. Gressklippere, snøfreser og andre maskiner
  Må tømmes for bensin og eventuelle andre væsker for å unngå lekkasje og brannfare.

 10. NB! Eksempler på ting du ikke skal lagre i minilageret
  Matvarer, væsker, luktsterke materialer/objekter, ulovlige gjenstander, tyvegods, bensin og andre brannfarlige væsker, eksplosive, miljøfarlige, fordervet e.l., giftige materialer, spesialavfall, andre gjenstander og materialer som trenger spesielt tilrettelagte omgivelser for lagring.